• Haberler
  • Memur
  • Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro yönetmeliği değişikliği

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro yönetmeliği değişikliği

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikler şöyle:

1. Gelecek Yıla Ertelenen Süre: Yönetmeliğin 5. maddesinde, 2022 ibaresi 2023 olarak değiştirildi.
   
2. İdari Düzeltme: 12. madde başlığı "Müfettiş ve mali hizmetler uzmanı" olarak güncellendi ve mali hizmet uzmanı ibaresi "mali hizmetler uzmanı" olarak düzeltildi.

3. İç Denetçi Kadroları: Yönetmeliğe, iç denetçi kadrolarının belirlenmesi ve derece değişiklikleri ile ilgili yeni düzenlemeler eklendi.

4. Sivil Savunma Uzmanı Kadrosu: 26. maddeye ek olarak, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 50.000'den fazla olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşları ve F1 grubundaki mahalli idare birliklerinde birer adet 1-4 dereceli sivil savunma uzmanı kadrosu ihdas edildi.

5. Eklerdeki Değişiklikler: Yönetmeliğin ekinde yer alan eklerde değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikler, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmeliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.

Bakmadan Geçme