• Haberler
  • İşçi
  • Belediye iştiraklerine 'Hamili kart yakınımdır' yöntemi ile işçi alınıyor

Belediye iştiraklerine 'Hamili kart yakınımdır' yöntemi ile işçi alınıyor

Belediye iktisadi teşekkülleri olarak bilinen BİT'lere ilansız ve sınavsız olarak işçi alındığını köşesine taşıyan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü hamili kart yöntemi ile işçi alındığını belirterek bu konuya acilen tedbir alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Belediye iktisadi teşekkülleri olarak bilinen BİT'lere ilansız ve sınavsız olarak işçi alındığını köşesine taşıyan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü hamili kart yöntemi ile işçi alındığını belirterek bu konuya acilen tedbir alınması gerektiği uyarısında bulundu. Ünlü, İŞKUR'un sınavsız alımlarla ilgili olarak tedbir alması gerektiğini vurguladı. Ünlü, bu yöntemin yasalara aykırı olduğunu ve yaklaşık 624.783 işçinin bu şekilde istihdam edildiğini dile getirdi.

Ünlü yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Bu köşeyi takip edenler Sayıştay kararlarına yansıyan sınavsız personel alımlarından bahsettiğimi bileceklerdir. Maalesef BİT’lerde istihdam edilen kamu işçilerinin alım yöntemi “hamili kart yakınımdır” usulüdür. Çünkü ilansız ve sınavsız personel alımı buna zemin hazırlamaktadır. Elbette istisnaları olabilir ama genel durum budur.

Bu nedenle uzunca bir süredir İŞKUR’un sınavsız alımlarla ilgili olarak üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 2’nci maddesinde yer alan; Kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatiflerin yönetmelik kapsamında olmamasına ilişkin hükmün sonunda yer alan ifadeler görmezden gelinerek sanki sınavsız ve ilansız personel alınmasına cevaz verildiği gibi bir anlam çıkarılmaktadır.

Nitekim Yönetmeliğin 2’nci maddesinde yönetmelik kapsamında olmayan kurumlar sayıldıktan sonra “Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.” ifadesine yer verilerek kamu kurumlarının nasıl hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Daha açık ifade etmemiz gerekirse Yönetmelik kapsamında olmayan Belediye İştirakleri hiçbir şekilde ilansız ve sınavsız personel alımı yapamazlar.

İyi de BİT’lere yapılan ilansız ve sınavsız binlerce personele ne diyeceksiniz diye soranlar olacaktır. Tek kelimeyle ifade etmemiz gerekirse ilansız ve sınavsız personel alanlar hakkında İŞKUR tarafından işlem yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü işçi alım ilanlarının İŞKUR’a bildirilmesi zorunludur.

2- Bu ilanlar İŞKUR’un internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulmak zorundadır.

3- Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de almak zorundadır.

Anlaşılması gerektiği üzere ilansız ve sınavsız kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alması yasaktır nokta.

Şu ana kadar yazdıklarıma itiraz gelmedi. Yani yazdığınız şeyler mevzuata aykırı diyen çıkmadı. İyi de bu adam ne yazıyor diye merak eden de çıkmadı. Anlayacağınız sanki duvara yazıyoruz gibi bir şeyle karşı karşıyayız. En azından taş duvarlardan yansıma oluyor.

Yukarıda rakamı verdik. Tamı tamına BİT’lerde 624.783 işçi istihdam ediliyor ve bunların büyük çoğunluğu için uygulamada ne ilan yapılıyor ne de sınav. Anlayacağınız alan razı satan razı."

Bakmadan Geçme