• Haberler
  • Memur
  • Belediye başkanlarının birden fazla maaş almaları sonlandırılmalı

Belediye başkanlarının birden fazla maaş almaları sonlandırılmalı

Belediye başkanlarının birden fazla yerden maaş almalarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Emekli olanların emekli maaşlarının kesilmemesini anladıkta birden fazla belediye şirketinden maaş almalarına yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir. Ne hikmetse ne iktidardan ne de muhalefetten bu konuda hiçbir adım gelmemiştir.

Her konuda kanun teklifi veren milletvekilleri iş kendi maaşları ile seçimle gelenlerin maaşları olunca sesleri kısılıyor. 

Bu çerçevede, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5’inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın 08.08.2012 tarihli ve 8674 sayılı görüş yazısına göre, belediye başkanlarının 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin anılan 12’nci maddesi kapsamında olmadığını belirtmiştir.

Bazı belediye başkanları birden fazla yerden maaş alma konusunda sınıfta kalmıştır. Nitekim bazı belediye başkanlarının KİT yönetim kurulu üyesi olduğuna dahi şahit olunmuştur.

666 sayılı KHK'de yapılacak bir değişiklikle hem ödenecek ücretlere tavan getirilmeli hem de birden fazla yerden ücret alınmasının önüne geçilmelidir. Tavan olarak da KİT yönetim kurulu üyelerine yapılan ödeme esas alınmalıdır. 

Bakmadan Geçme