Bakteriyologlar sınavsız biyolog kadrosuna atanabilir mi?

Devlet Memurları Kanunu kapsamında bakteriyolog olarak görev yapanlar unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın biyolog kadrosuna atanabilir mi? Konuyla ilgili soruyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü cevaplandırdı.

  • 156

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında bakteriyolog olarak görev yapanlar unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın biyolog kadrosuna atanabilir mi? Konuyla ilgili soruyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü cevaplandırdı.

Buna göre, 2.7.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar belirlenmiş durumda. Bu kadrolar arasında bakteriyolog ve biyolog da yer almakta.

Ancak ilgili yönetmeliğe göre unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Dolayısıyla, bakteriyolog olarak görev yapanların biyolog kadrosuna atanabilmesi için unvan değişikliği sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekmekte.

Bakanlığın soruya verdiği cevap:

"2.7.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, "...(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) ... bakteriyolog, biolog, ..." hükmü ile 19 uncu maddesinde ise, "...
e) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır..." hükmü yer almaktadır."

Buna göre, bakteriyologlar unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın biyolog kadrosuna atanması mümkün değil. Bu hususta yapılan açıklama, ilgili personelin süreci daha net anlaması açısından önem taşıyor.

Bakmadan Geçme