• Haberler
  • Aktüel
  • Bağımsız denetçi dernekleri federasyon altında birleşiyor

Bağımsız denetçi dernekleri federasyon altında birleşiyor

Bağımsız denetçiler dernekleri federasyonu kuruluyor. Bağımsız denetçi ve aynı zamanda SMMM olan Abdullah Çavuş'tan bağımsız denetimin önemine ilişkin açıklamalar...

İstanbul Bağımsız Denetçiler Dernegi başkanı Ergun Tamur, Yalova Bağımsız Denetciler Dernegi başkanı Şengül TANIR ve  Bağımsız Denetci Kenan Külsoy'dan oluşan bir heyet, Ankara'da 2012 yılında kurulan Başkanlıgını Abdullah ÇAVUŞ'un yaptıgı Bağımsız Denetçiler Derneğini ziyaret etti. Bağımsız denetçiliğin sorunları üzerinde konuşmalar yapıldı. Ziyarette taraflar Bağımsız Denetci Dernekleri Federasyonunu kurma konusunda görüş birliğine vardılar. Bağımsız Denetçiler Derneği başkanı Abdullah Çavuş yaptığı konuşmada bağımsız denetimin önemine vurgu yaptı. Çavuş'un yaptığı konuşmada; "Şirketlerin mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılan bağımsız denetim, günümüz iş dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Özellikle yatırımcılar, kredi sağlayıcılar ve diğer paydaşlar, şirketlerin mali durumlarını değerlendirmek için bu denetimlere güvenmektedir. Peki, bağımsız denetim neden bu kadar önemli?

Güvenilirlik ve Doğruluk

Bağımsız denetim, şirketlerin mali tablolarının doğru ve güvenilir olmasını sağlar. Denetçiler, şirketlerin finansal raporlarının uluslararası muhasebe standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eder. Bu, yatırımcıların ve diğer paydaşların kararlarını sağlıklı bir şekilde alabilmelerini sağlar. Türkiye'de bağımsız denetimlerin önemi, artan küresel rekabet ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle her geçen gün daha da artmaktadır​.

Yasal Uyumluluk

Şirketlerin yerel ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun hareket etmesi, bağımsız denetimlerle sağlanır. Özellikle Türkiye'de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) gibi düzenleyici kurumlar, şirketlerin denetim standartlarına uygunluğunu denetler. Bu, olası yasal sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur​​.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Bağımsız denetim, şirketlerin şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlar. Bu, yönetim kurulu ve üst yönetimin, paydaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmesini kolaylaştırır. Yatırımcılar ve diğer paydaşlar, denetimden geçmiş mali tablolara daha fazla güvenir ve bu da şirketlerin sermaye piyasalarındaki itibarını artırır​.

Risk Yönetimi

Denetçiler, şirketlerin iç kontrol sistemlerini değerlendirir ve iyileştirme önerilerinde bulunur. Bu, işletme risklerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Finansal risklerin ve belirsizliklerin azaltılması, şirketlerin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir​​.

İtibar Yönetimi

Bağımsız denetim, şirketlerin itibarını korur ve güçlendirir. Dürüst ve şeffaf mali raporlamalar, şirketin itibarını artırır ve uzun vadeli başarıyı destekler. Müşteri ve tedarikçilerin şirkete olan güveni de denetimlerden olumlu etkilenir.

Sonuç olarak

Bağımsız denetim, şirketlerin mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, yasal uyumluluğu temin etmek, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak, risk yönetimini iyileştirmek ve şirket itibarını korumak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Hem iç hem de dış paydaşların güvenini kazanmak ve sürdürülebilir bir iş ortamı oluşturmak için bağımsız denetim vazgeçilmez bir araçtır. Durmak yok Yola devam.. Kuracağımız Bağımsız Denetçiler Dernekleri Federasyonu ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Bakmadan Geçme