• Haberler
  • Memur
  • Aynı hizmet üç farklı statüdeki personele üç farklı maaşla yaptırılıyor

Aynı hizmet üç farklı statüdeki personele üç farklı maaşla yaptırılıyor

Kamu personel istihdamındaki karmaşa kamudaki çalışma barışını bozuyor.

Hangi kamu hizmetinin hangi statüdeki personele yaptırılacağındaki karmaşa nedeniyle aynı iş farklı statülerdeki personel tarafından yürütülüyor. Memurların yanı sıra kadrolu işçiler ve sözleşmeli personel de bu işleri üstleniyor. Bu durum üç farklı statüdeki kamu personeli istihdamına sebep oluyor ve farklı maaşlar çalışma barışını olumsuz etkiliyor. Çözüm için acil kanuni düzenleme gerekiyor.

MEMUR5.COM editörü, konuyu detaylandırarak anlatıyor.

Hangi kamu hizmetinin hangi statüdeki personele yaptırılacağına ilişkin karmaşa nedeniyle aynı iş çok farklı statülerde görev yapan personel eliyle yürütülmektedir.

Daha açık ifadeyle, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurlara yaptırılan kurumların temizlik vb. işleri daha sonra taşeron işçilere yaptırılmaya başlanmış, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden sonra kadrolu işçiler de bu görevleri yapmak üzere alınmaya başlanmıştır.

Daha sonra bu işler için sözleşmeli personel alınmaya da başlanmıştır.

Sonuç olarak aynı iş memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personele yaptırılmaya başlanmıştır. Bu durum ister istemez aynı iş için üç farklı statüdeki kamu personeli istihdamına yol açmıştır.

Bunların maaşlarının biri birinden farklı olduğu için de çalışma barışı bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle zaman geçirmeden bu konuya çözüm üretilmelidir. Yapılacak kanuni düzenleme ile aynı kurumlarda aynı işi yapanların statülerinin ve maaşlarının eşitlenmesi sağlanmalıdır.

Bakmadan Geçme