Asgari ücret en düşük memur maaşından fazla olabilir mi?

Her ne kadar kamudaki işçilerin aldıkları ücretler birçok memur maaşından fazla olsa da asgari ücretlilerin maaşının memurlardan fazla olması mümkün değildir. Bu nedenle memur maaşları hiçbir şekilde asgari ücretten yüksek olamaz. Zira bu konuda kanuni düzenleme yer almaktadır.

  • 201

Asgari ücretin hiçbir şekilde en düşük memur maaşından fazla olması mümkün değildir. Bu konuyla ilgili düzenleme 657 sayılı Kanun’un 146’ncı maddesinde yer almakatdır.

Düzenlemede şu ifadelere yer verilmiştir: “Bu kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir. Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)

Bu kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.”

Düzenlemeye göre memurlara yapılacak her türlü ödemenin brüt tutarı bulunulan yerde işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olmayacaktır. Burada açıklanması gereken husus ise net tutarından az olup olamayacağıdır. Bize göre asgari ücretin net tutarından da az olamaz. Nitekim uygulamada da bu durumu görüyoruz. Dolayısıyla asgari ücretin en düşük memur maaşından az olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Kanun metninde yer alan “bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz” ifadesinden de her yıl belirlenen asgari ücretin anlaşılması gerekmektedir. Aksi durumda her kurumda en düşük memur maaşı farklılaşacaktır.

Şuan itibarıyla en düşük memur maaşı 13/3 derece ve kademedeki lise mezunu bekar bir memurun maaşı 31.410 TL iken asgari ücret 17.002 TL dir.

Yorumlar 1
Mehmet 14 Mart 2024 06:19

Adalet kanuna aykırı tesis edilirse bu mümkün. Hesap kitap yapamayan liyakatli kadrolarımız sağ olsun.

Bakmadan Geçme