Antalya Belek Üniversitesi 19 personel alacak

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü, akademik ve idari kadrolarına personel alımı gerçekleştirecek. Öğretim üyesi kadrosuna 7, öğretim üyesi dışındaki kadrolara ise 12 personel alımı yapılacak.

  • 71

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü, akademik ve idari kadrolarına personel alımı gerçekleştirecek. Öğretim üyesi kadrosuna 7, öğretim üyesi dışındaki kadrolara ise 12 personel alımı yapılacak.

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alımı için bir ilan yayınladı. İlanın detayları şöyle:

I. Öğretim Üyesi Alımı:

Başvuru Şartları:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Belek Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.

Başvuru Belgeleri:
1. Profesör kadrosu için: Özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flaş bellek ile Rektörlüğe başvurulmalıdır.
2. Doçentlik kadrosu için: Özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flaş bellek ile Rektörlüğe başvurulmalıdır.
3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flaş bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurulmalıdır.

II. Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Alım İlanı:

Başvuru şartları ve belgeler için 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine bakılmaması gerekiyor.

Başvuru evrakları içerisinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, diploma ve not ortalamalarını gösterir belgeler, ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri gibi belgeler bulunuyo.

Özel Şartlar:
- Her aday sadece bir bölüm/programa başvurabilir.
- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.
- Müracaat edilen programın açılmasına YÖK izin vermez ise adayların atamaları yapılmayacaktır.
- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir.

İlan hakkında daha fazla bilgiye www.belek.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Başvurular için son tarih 07.03.2024. Yazılı sınav girişi 11.03.2024 tarihinde Antalya Belek Üniversitesi Kadriye Kampüsü'nde yapılacak. Nihai değerlendirme sonuçları 18.03.2024 tarihinde açıklanacak.

Bakmadan Geçme