Altı başlıkta Diyanet İşleri Başkanlığının zayıf yönleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı faaliyet raporunda zayıf yönlerini açıkladı.

  • 219

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı faaliyet raporunda zayıf yönlerini açıkladı. Raporda Diyanet İşleri Başkanlığının zayıf yönleri şu şekilde sıralandı:

1- Nüfusa göre dağılım açısından personel istihdamının orantılı olamaması

2- Yetişmiş kalifiye personelin bir kısmının özlük hakları nedeniyle başka kurumlara geçmesi

3- Kurumsal aidiyet bilincinin gelişimi konusunda beklenen gelişmenin sağlanamaması

4- Hizmet çeşitliliğini sağlayacak nitelik ve nicelikte yeterli personelin olmaması

5- Camilerin mevcut haliyle estetik, fonksiyon ve planlama açısından yetersiz olması

6- Dini yayınların toplumun tüm kesimlerine ulaştırılamaması.

Bakmadan Geçme