9. Yargı paketi TBMM yolunda...

9. Yargı Paketi, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla yeni suç ihdasını ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını içeren çeşitli düzenlemeleri ihtiva ediyor.

TBMM'ye sunulması planlanan 9. Yargı Paketi, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla yeni suç ihdasını ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını içeren çeşitli düzenlemeleri içeriyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında hazırlanan paketin, hafta içi TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Paketin içeriği incelendiğinde, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısının artırılacağı görülüyor. Adaylara yöneltilen soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Özellikle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedeflenen bu düzenlemeler, yargı sisteminin daha etkin ve adil işlemesini amaçlıyor.

Ayrıca, paket kapsamında hükümlülerin öğretim hakkının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimleri için çevrim içi ve yüz yüze sınavlar düzenlenecek. Özellikle iyi halli hükümlülere örgün öğretim programlarına katılma imkanı sunulacak.

En dikkat çeken düzenlemelerden biri ise casusluk faaliyetleriyle etkin mücadeleyi hedefleyen yeni suç ihdası. TCK'ya eklenmesi planlanan maddeyle, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine suç işleyenler hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimlerde işlenmesi halinde cezalar daha da artırılacak.

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de 9. Yargı Paketi kapsamında sunulacak. Bu teklifle öğretmenlerin atama öncesinde Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim almaları ve başarılı olanların görev yerlerine atanmaları sağlanacak. Ayrıca, teklifte öğretmenlere yönelik şiddet vakalarına ilişkin cezaların artırılması da yer alacak. Bu düzenlemelerle, eğitim sisteminin daha etkin bir şekilde işlemesi amaçlanıyor.

Bakmadan Geçme