9. yargı paketi bugün Meclis'e sunuluyor

9. Yargı Paketi ile yargılama süreçleri hızlanacak, casusluk faaliyetlerine verilen cezalar artırılacak ve arabuluculuk sistemi genişletilecek. Hükümlülerin eğitim hakları kapsamı genişletilerek ceza infaz kurumlarındaki eğitim imkanları artırılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na bugün sunulacak olan 9. Yargı Paketi, yargı sisteminde önemli değişiklikler getirmeyi hedefliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında hazırlanan bu yeni kanun teklifi, yargılama sürecini hızlandırmayı, casusluk faaliyetlerine yönelik cezaları artırmayı ve arabuluculuk sistemini genişletmeyi amaçlıyor.

Yargı Süreci Hızlanıyor

9. Yargı Paketi ile yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler belirlendi. Buna göre, hukuk daireleri dosyanın kendileri ile ilgili olup olmadığına en fazla bir ay içinde karar vererek ilgili mahkemeye gönderecek. Böylece yargı sürecindeki gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Casusluk Faaliyetlerine Ağır Cezalar

Teklifte, devletin güvenliği ve siyasal yararları aleyhine suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Türk Ceza Kanunu'nun "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" bölümünde yer alacak bu düzenlemeye göre, yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları doğrultusunda suç işleyenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Eğer bu fiil savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeye atacak şekilde işlenirse ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkacak. Suçun milli güvenlik açısından stratejik önemi olan birimlerde görev yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde ise ceza bir kat daha artırılarak 24 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hakaret Suçlarında Yeni Düzenleme

Hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak arabuluculuğa dahil edilecek. Yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Hakaret suçu ön ödeme suçları arasına eklenerek bu suçla etkin mücadele sağlanacak.

Yargılamada Yazılı Bildirim Değişiklikleri

Yazılı bildirimlerde değişikliğe gidilerek, sanığa ulaşılamaması durumunda avukatına yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek. Bu düzenleme ile yargılamaların kesintisiz devam etmesi sağlanacak.

Hükümlülerin Eğitim Hakları Genişliyor

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakları kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına disiplin ve güvenlik koşullarına uygun şekilde devam edebilecek. Ayrıca, sınavlar çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınavlar ve açık öğretim kurumları sınavlarına ceza infaz kurumlarında katılabilecek.

Eğitim Esasları Düzenleniyor

Açık cezaevleri, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Bu yeni düzenlemelerle, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli iyileştirmeler yapmayı ve adaletin daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanmasını hedefleniyor.

9. yargı paketi neleri ihtiva ediyor?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.

Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeleri ihtiva ediyor.

İşte o maddeler:

- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

- Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

- Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

- İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

- Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.

- Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.

-Soyadı düzenlemesi yapılacak.

-Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

-Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

-Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise teklifin görüşmeleri sırasında şekillenecek.

 

 

Bakmadan Geçme