• Haberler
  • Memur
  • 6 maddede belediyelere kayyum atanmasında temel nokta ve sorun alanları

6 maddede belediyelere kayyum atanmasında temel nokta ve sorun alanları

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Erdoğan'ın kaleme aldığı bir makalede, belediyelere kayyum atanması uygulamasının belli başlı noktaları ve sorun alanlarını masaya yatırdı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Erdoğan'ın kaleme aldığı bir makalede, belediyelere kayyum atanması uygulamasının belli başlı noktaları ve sorun alanları ele alındı.

Erdoğan'ın makalesine göre, belediyelere kayyum atanması sürecinde dikkate alınması gereken noktaları özetle şöyle sıraladı:

"Kayyum atamalarında eş güdüm sağlanmalı, şeffaflık ve hesap verebilirlik esas alınmalı, borç yönetimi ve gelir politikası belirlenmeli, halkla ilişkiler ve toplumsal entegrasyon ön planda tutulmalıdır."

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Erdoğan'ın makalesinde vurguladığı noktalar özetle şöyle:

1. Süreklilik ve Eş Güdüm: Yerel seçimler sonrası atanan yeni belediye başkanlarıyla kayyum uygulamasının sona ermesine rağmen, gelecekte yapılacak atamalarda bu sistemin sorgulanması önemlidir. Benzer durumların tekrarlanmaması için kayyum atanan/atanacak belediyelerde eş güdüm sağlanmalıdır. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir "Kayyum Koordinasyon Merkezi" kurulmalı ve kayyumlar atanmadan önce oryantasyon eğitimlerinden geçirilmelidir.

2. İmar ve İhalelerde Şeffaflık: Kayyum atanan belediyelerde imar ve ihaleler konusunda yaşanan iddiaların önüne geçmek için şeffaflık sağlanmalıdır. Ek imar planları ve tadilatların zorunlu olmadıkça yapılmaması, ihale süreçlerinin açık ve şeffaf bir şekilde işletilmesi gerekmektedir.

3. Borç Yönetimi ve Gelir Politikası: Kayyum atanan belediyeler genellikle borçlu durumdadır. Bu nedenle, atılacak adımlarda belediyelerin borçlarını ödemeye yönelik bir gelir/gider politikası oluşturulmalı ve tahsilat stratejileri geliştirilmelidir.

4. Belediye Şirketleri ve Vesayet: Belediyeler tarafından yapılan ihalelerin büyük bir kısmı belediye şirketleri üzerinden yapılmaktadır. Bu durum, etkin bir vesayet ve yargı denetimini engelleyebilmektedir. Bu konuda düzenlemeler yapılmalı ve şeffaflık sağlanmalıdır.

5. Halkla İlişkiler ve Hizmetler: Kayyumlar tarafından alınan güvenlik tedbirleri ve yapılan hizmetlerin halkla ilişkilerden kopuk olmaması önemlidir. Hizmetlerin ve tedbirlerin halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

6. Toplumsal Entegrasyon: Terör örgütleriyle mesafeli olan yerel siyasetçiler, işadamları ve sivil toplum örgütleri sürece entegre edilmelidir. Bu, kayyum uygulamasının etkinliğini ve verimliliğini arttıracaktır.

Bakmadan Geçme