'3600 ek gösterge sözü seçimlerden önce tutulmalıdır'

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 1.dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge sözünün seçimlerden önce tutulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Kahveci 17 başlıkta personel sorunlarını sıraladı.

  • 283

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 17 başlıkta personel sorunlarını sıralamıştır. Buna göre; 

1- 1.dereceye gelen memurlarımıza 3600 ek gösterge verilmesi, 

2- Yardımcı hizmetli sınıfının kaldırılarak bu sınıftakilerin GİH ve TH sınıfına geçirilmesi, 

3- Enflasyon farkının 0 zam demek olduğunu, mutlaka refah payı verilmesi gerektiğini, Temmuz ayında 8,077 TL Ocak da 12,174 TL olan ilave ek ödemenin memur emekli maaşlarına yansıtılmasını, 

4- Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi, başta kira yardımı olmak üzere ülkemizin geçinme şartlarını dikkate alan bir maaş düzenlemesi, 

5- Fazla mesai ücreti, harcırah tutarları ile aile çocuk yemek giyecek ve diğer yardımların günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, 

6- Taşra teşkilatına servis hizmeti ya da ulaşım imkanı sağlanması, 

7- Hizmet kolundaki kurumlarda Adalet, Maliye, Gümrük ve Savunma Hizmetleri Sosyal Güvenlik başta olmak üzere yeni hizmet sınıfları ihdas edilmesi,

8- SGK kurumu taşra teşkilatına uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilmesi, 

9- 666 Sayılı KHK kaldırılan ikramiyelerin yeniden ihdası, 

10- İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılması, 

11- Kariyer uzmanlar arasında merkez taşra ayrımının kaldırılması, 

12- Adalet çalışanlarının 2802 sayılı yasaya göre değil 4483 sayılı yasaya göre yargılanması, 

13- Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına uzman katiplik kadrolarının ihdası, 

14- Meteoroloji çalışanlarına ödenen havacılık tazminatın artırılması ve düzenli ödenmesi, 

15- Cefakar nüfus valilik ve kaymakamlık çalışanları için içişleri uzmanlığı kadrolarının ihdası, 

16- Pasaport ehliyet vs. gibi hizmetlerden alınan harç ve değerli kağıtlar bedelinden bu personele pay verilmesi, 

17- Devlet hayatımıza yeni giren 112 ve göç personelinin sorunlarının çözümü,

konuları başta olmak üzere hizmet kolumuzdaki bütün kurumlarda sorunların takipçisi ve çözümü için mücadele ediyor sorunlar çözülene kadar de edeceğiz.


 

Bakmadan Geçme