• Haberler
  • Memur
  • 30 başlıkta kamu mühendislerinin sorun ve talepleri

30 başlıkta kamu mühendislerinin sorun ve talepleri

Kamu mühendisleri, maaş artışından sosyal haklara kadar birçok konuda iyileştirme talebinde bulunuyor. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, bu talepleri sürekli gündemde tutarak çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Kamu mühendislerinin, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla çeşitli talepleri bulunuyor. Maaş artışı, özlük haklarının iyileştirilmesi ve emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesi başlıca talepler arasında yer alıyor. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, bu sorunları sürekli gündemde tutuyor. Talepler TBMM Genel Kurulu’nda da sıkça gündeme getiriliyor.

MEMUR5.COM editörü, kamu mühendislerinin sorun ve taleplerini 30 başlıkta özetledi.

Kamu mühendislerinin temel sorunları ve talepleri:
1. Maaş Artışı: Enflasyon karşısında eriyen maaşlarının artırılması talep ediliyor.
2. Özlük Hakları: Çalışma koşullarının iyileştirilmesi isteniyor.
3. Sosyal Haklar: Yemek ve yol yardımı gibi sosyal hakların artırılması talebi gündemde.
4. Emeklilik Şartları: Emeklilik yaşının ve şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
5. Atama ve Terfi: Adaletli ve şeffaf bir atama ve terfi sistemi talep ediliyor.
6. Çalışma Saatleri: Esnek çalışma saatleri ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi isteniyor.
7. İş Güvencesi: Sözleşmeli personelin kadroya alınması ve iş güvencesinin sağlanması talep ediliyor.
8. Eğitim ve Sertifikasyon: Mesleki gelişim için eğitim ve sertifikasyon programlarının yaygınlaştırılması isteniyor.
9. Ekipman ve Teknoloji: Modern ekipman ve teknolojinin sağlanması talep ediliyor.
10. Görev Tanımı ve Yetki: Görev tanımlarının netleştirilmesi ve yetki karmaşasının giderilmesi gerekiyor.
11. Kariyer Planlaması: Mühendislerin kariyer planlaması ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi talep ediliyor.
12. Toplu Sözleşme Hakkı: Sendikal hakların genişletilmesi ve toplu sözleşme yapabilme yetkisi isteniyor.
13. Sağlık ve Güvenlik: İş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesi ve risklerin azaltılması talep ediliyor.
14. Yurt Dışı Görevler: Yurt dışı projelerde görev almak isteyen mühendislerin desteklenmesi isteniyor.
15. Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme kriterlerinin adil ve şeffaf olması gerektiği belirtiliyor.
16. Barınma Desteği: Görev yeri değişikliklerinde lojman ve barınma desteği talep ediliyor.
17. Vergi İndirimi: Mühendisler için vergi indirimi ve teşviklerin uygulanması isteniyor.
18. Aile ve Çocuk Hakları: Aile ve çocuk yardımlarının artırılması ve genişletilmesi talep ediliyor.
19. Emeklilik İkramiyesi: Emeklilik ikramiyelerinin artırılması ve ödeme koşullarının iyileştirilmesi isteniyor.
20. Sendika Temsilciliği: Sendika temsilcilerinin çalışma ortamlarında daha aktif rol alabilmeleri için desteklenmesi isteniyor.
21. Taban Aylık Katsayıları: Taban aylık katsayılarının artırılması talep ediliyor.
22. Ek Ödemeler ve Sözleşme Ücretleri: Ek ödemelerin ve sözleşme ücretlerinin artırılması, ek gösterge yansıtma oranlarının %145‘den %195 çıkarılması isteniyor.
23. Ek gösterge oranlarının 4200‘den 5400’e çıkarılarak emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde artış temin edilmesi talep ediliyor.
24. Özel Hizmet Tazminatı: Özel hizmet tazminat oranının en az %250’ye çıkarılması isteniyor.                                                                                                                               25. Risk ve Sorumluluk Tazminatı: Aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak risk ve sorumluluk tazminatı verilmesi talep ediliyor.
26. Gelir Vergisi Sabitlenmesi: Gelir vergisinin %15’e sabitlenmesi isteniyor.
27. Fiili Hizmet Süresi Zammı: Fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmaları talep ediliyor.
28. Maaşların Emekliliğe Yansıtılması: Çalışırken alınan ücretin tamamının emekliliğe yansıtılması isteniyor.
29. Taziye ve Destek Hizmetleri: Taziye çadırı kurulması, yemek temini ve psikolojik destek sağlanması talep ediliyor.
30. Lokal ve Misafirhane İmkanları: Şehit aileleri ve gazilere lokal/dinlenme tesisi ve misafirhane imkanı sunulması isteniyor.

 

Bakmadan Geçme