2024 yılında yaşlı, engellilere yapılan ödeme tutarları belli oldu

Maaş katsayısındaki artışlar yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarlarını da etkiledi.

  • 105

2022 sayılı Kanun’da yaşlı ve engellilere yapılacak ödemelere yer verilmiştir. Bu ödemeler maaş katsayısındaki artışlara bağlı olarak değişmektedir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır.

Kapsamda bulunanlardan, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar (17.002,12/3= 5.667,37) ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

Buna göre, kapsama giren yaşlılara 4.387 x 0,760871= 3.337,94 TL ödeme yapılacaktır.

Yine kanuna göre Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

a) Engel oranı %70 - %100 olanlara 5.253 x 0,760871 = 3.996,85 TL,

b) Engel oranı %40 - %69 olanlara 3.502 x 0,760871 = 2.664,56 TL,

c) 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502 x 0,760871 = 2.664,56 TL,

d) Yaşlılık aylığı 4.387 x 0,760871 = 3.337,93 TL,

tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Bakmadan Geçme