2024 yılı cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşları ne kadar?

  • 186

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanması ile 2024 yılı Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekili maaşları belli oldu.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, eski Başbakanlar, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılıyor ve önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde açıklanıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı iken görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır.

Bu çerçevede, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek belirlendi. Buna göre 2024 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 2.196.000 ÷ 12 = 183.000 TL oldu.

Ayrıca bu verilere göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı ise: 183.000 x % 40 = 73.200 TL oldu.

7417 sayılı Kanun’la milletvekili emeklilerine yapılan emekli maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlenmesi uygulaması sona erdirildi.

Milletvekillerinin emekli maaşı ne kadar?

 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik sonrasında 2023 yılı Temmuz ayı sonrasında Meclis Başkanının emekli maaşı 133.988x0,509796 =68.306,54 TL'ye, Milletvekillerinin emekli maaşı 122.530x0,509796 =62.465,3 TL'ye yükseltilmişti.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden belirlenecek maaş katsayısına göre Meclis Başkanı ve Milletvekillerinin emekli maaşı yeniden belirlendi. % 50 oranında zam yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda 01.01.2024 tarihinden itibaren; Meclis Başkanının emekli maaşı 133.988x0,760871 =101.947,58 TL'ye, milletvekillerinin emekli maaşı 122.530x0,764694 =93.229,52 TL'ye yükseldi.

Bu verilere göre milletvekili emekli maaşının Cumhurbaşkanının emekli maaşından fazla olduğunu dikkati çekti.

Bakmadan Geçme