• Haberler
  • Memur
  • 15 başlıkta murakıpların talep ve beklentileri

15 başlıkta murakıpların talep ve beklentileri

Toplam 145 bin Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için hizmet üreten murakıplar, maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep ediyor. Emeklilik haklarının artırılması ve görev tanımlarının netleştirilmesi de diğer önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Toplam 145 bin Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için hizmet üreten murakıplar, maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep ediyor. Emeklilik haklarının artırılması ve görev tanımlarının netleştirilmesi de diğer önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli murakıplar, toplam 145 bin Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için hizmet üretiyorlar.

Murakıplar, maaş düzenlemeleri, ek göstergelerin artırılması ve din hizmetleri tazminat oranlarının yükseltilmesi gibi çeşitli maddi iyileştirmeler talep ediyorlar. Ayrıca fazla çalışma ücreti, haftalık iki gün izin hakkı ve lojman tahsisi gibi sosyal haklarının iyileştirilmesini istiyorlar. Murakıplar, görev tanımlarının netleştirilmesi, kariyer ve terfi imkanlarının artırılması ve hizmet içi eğitim programlarının genişletilmesini de istiyor. Mahrumiyet tazminatı ve daha iyi teknik-idari destek talepleri de diğer önemli başlıklar arasında. Emeklilik haklarının iyileştirilmesi ve görev yerlerinin fiziksel koşullarının düzeltilmesi de murakıpların önemli talepleri arasında yer alıyor.

MEMUR5.COM editörü, murakıpların sorun ve taleplerini 15 başlık altında inceledi.

1.Maaş düzenlemeleri ve ek gösterge

Murakıplar, mevcut maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, diğer kurumların taşra teşkilatlarında çalışan denetim elemanlarına tanınan mali ve sosyal hakların kendilerine de tanınmasını istiyorlar. Özlük haklarının iyileştirilmesi ve ek göstergelerinin 3600 seviyesine yükseltilmesi taleplerini dile getiriyorlar.

2. Fazla çalışma ücreti

Murakıplar, dini bayramlar ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yaptıkları için bu çalışmaların ücretlendirilmesini talep ediyorlar. Şu anki düzenlemelerde bu tür çalışmalar için ek bir ücret almamaları, iş yükünü ve motivasyonlarını olumsuz etkiliyor.

3. Din hizmetleri tazminatı

Din hizmetleri tazminatı oranlarının artırılması murakıpların önemli taleplerinden biri. Mevcut tazminat oranlarının yetersiz olduğu belirtilerek bu oranların 30 puan artırılması isteniyor.

4. İzin ve tatil düzenlemeleri

Murakıplar, haftalık izinlerinin iki gün olarak düzenlenmesini talep ediyor. Diğer din görevlileri gibi haftada iki gün izin kullanamayan murakıplar, bu durumun düzeltilmesini veya kullanılmayan izinler için ilave ücret ödenmesini istiyorlar.

5. Lojman tahsisi

Murakıpların ikamet ettikleri yerlerde lojman imkanlarının artırılması ve bu lojmanların Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesi talep ediliyor. Mevcut durumda, lojman yetersizliği nedeniyle murakıplar yüksek kiralar ödemek zorunda kalabiliyor.

6. Mahrumiyet tazminatı

Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan murakıplar, bu zor şartlar altında çalıştıkları için özel hizmet tazminatı ödenmesini talep ediyor. Mahrumiyet tazminatının, bu bölgelerdeki zorlu yaşam ve çalışma koşullarını bir nebze de olsa hafifleteceği ifade ediliyor.

7. Kariyer ve terfi imkanları

Murakıplar, kariyer ve terfi imkanlarının iyileştirilmesini istiyorlar. Mevcut sistemde terfi ve kariyer gelişimi sınırlı olduğu için murakıplar, bu durumun düzeltilmesini ve daha fazla kariyer fırsatı sunulmasını talep ediyor.

8. Görev tanımı ve statü değişikliği

Murakıplar, görev tanımlarının netleştirilmesini ve statülerinin yeniden değerlendirilmesini talep ediyorlar. Görevlerinin belirsiz olması, zaman zaman işlerini zorlaştırıyor ve haksız eleştirilere maruz kalmalarına neden olabiliyor. Net bir görev tanımının, iş yükünün adil bir şekilde dağıtılmasını temin edeceği değerlendiriliyor.

9. Eğitim ve gelişim

Hizmet içi eğitim programlarının artırılması, murakıpların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri da talepler arasında yer alıyor. Mevcut eğitim olanaklarının yetersiz olduğunu belirten murakıplar, daha fazla ve kaliteli eğitim imkanları ile mesleklerinde daha yetkin hale gelmek istiyorlar.

10. Ek ders ücretleri

Murakıplar, gece nöbetleri ve ek ders görevleri için ek ders ücreti ödenmesini talep ediyorlar. Şu anki düzenlemelerde bu tür görevler için ek bir ücret ödenmemesi, murakıpların motivasyonunu olumsuz etkiliyor.

11. İş yükü ve görev dağılımı

Murakıplar, iş yükünün dengelenmesini ve görev dağılımının adil bir şekilde yapılmasını talep ediyorlar. Mevcut iş yükünün ağır olması ve görev dağılımının adil olmaması, murakıpların iş motivasyonunu ve verimini düşürüyor.

12. Teknik ve idari destek

Murakıplar, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları teknik ve idari desteğin sağlanmasını istiyorlar. Bu desteklerin yetersiz olması, murakıpların işlerini etkin bir şekilde yapmalarını engelliyor.

13. Sosyal haklar

Murakıplar, sosyal haklarının iyileştirilmesini ve din hizmetleri sınıfındaki diğer personelle eşitlenmesini istiyorlar. Mevcut durumda sosyal haklarının yetersiz olduğunu belirten murakıplar, daha adil bir sosyal haklar sistemi talep ediyor.

14. Görev yerlerinin koşullarının iyileştirilmesi

Murakıplar, görev yaptıkları mekânların fiziksel koşullarının iyileştirilmesini talep ediyorlar. Çoğu zaman zor şartlarda çalışan murakıplar, daha modern ve uygun çalışma ortamlarına ihtiyaç duyuyor.

15. Emeklilik hakları

Murakıplar, emeklilik haklarının iyileştirilmesini ve daha yüksek emeklilik maaşı almaları için düzenlemeler yapılmasını talep ediyorlar.

Bakmadan Geçme