110 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli sorunlarına çözüm bekliyor

Kamudaki 110 bin dolayındaki yardımcı hizmetler sınıfı (YHS) personeli, yaşadıkları sorunların çözümü için arayışlarını sürdürüyor.  Alanındaki duayen isim kamu personel rejimi uzmanı Ahmet Ünlü, yüz binlerce etkileşim alan haberleri ve sosyal medya paylaşımları ile konuyu gündemde tutmaya devam ediyor.

  • 621

Türkiye genelinde kamu sektöründeki 110 bin dolayındaki yardımcı hizmetler sınıfı (YHS) personeli, yaşadıkları sorunların çözümü için arayışlarını sürdürüyor.  Alanındaki duayen isim kamu personel rejimi uzmanı Ahmet Ünlü, yüz binlerce etkileşim alan haberleri ve sosyal medya paylaşımları ile konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. Ünlü, toplu sözleşme tekliflerinin arasında yer alan ve YHS personelinin diğer hizmet sınıflarında değerlendirilmesine ilişkin teklifin, personelde umut yarattığını ancak kabul görmemesiyle hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor. Ünlü, özellikle YHS personelinin mesleklerine ve öğrenim durumlarına uygun işlerde çalışmak istemesi ve kamuda statüsünün belirsizliği, tartışma konusu haline geldiğini işaret ediyor. Bu sorunun çözüme kavuşturulması için kamu kurumlarının görevde yükselme sınavları düzenlemesi ve YHS personelinin durumunu ortadan kaldırması gerektiği vurgulanıyor.

Ünlü'nün konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Toplu sözleşme teklifleri arasında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda yer alan personelin başka hizmet sınıflarında değerlendirilmesine ilişkin teklif, bu hizmet sınıfında çalışanları olumlu bir şekilde etkilemişti. Ancak, teklifin kabul görmemesi, bu sınıfta yer alan personeli hayal kırıklığına uğrattı.

Toplu sözleşme teklifinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'ndaki kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre Genel İdari Hizmetler Sınıfı veya Teknik Hizmetler Sınıfı'nda değerlendirilmesi talep edilmişti. Özellikle matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, itfaiyeci, şoför, arşiv memuru, fotoğrafçı, kameraman gibi unvanlarda çalışan personel, bu teklifin kapsamına girmekteydi.

YHS personeli, mesleklerine ve öğrenim durumlarına uygun işlerde çalışmak istemektedir. Ancak, YHS personeli asli ve sürekli kamu hizmeti yapmadığı için memur olarak kabul edilmeleri doğru değildir. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Kamudaki taşeron işçilerin kamu işçisi yapılmasından sonra, YHS personelinin durumu daha da sıkıntılı hale gelmiştir. Bu sorunun çözüme kavuşturulması için kamu kurumlarının, YHS personelinin durumunu gözden geçirmesi gerekmektedir.

YHS personeli ile işçilerin aynı işi yapmasına rağmen, farklı ücretler ve statülerle karşı karşıya olmaları kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda yapılacak adımların büyük önemi bulunmaktadır."

Yardımcı hizmetler sınıfına kimler girer?

Kamu kurumlarında görev yapan hizmetli, kaloriferci, bekçi, bahçıvan, aşçı gibi kadrolar yardımcı hizmetler sınıfında bulunmaktadır. Ancak, bu kadrolar belirli bir görev tanımına bağlı olmadığından, bir hizmetli aynı zamanda kaloriferci, bekçi, bahçıvan ve aşçı olarak görev yapabilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu'ndaki yeri

Kanuna göre, yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda çeşitli yardımcı görevleri üstlenmektedir. Bu görevler arasında yazı ve dosya dağıtımı, müracaat sahiplerini karşılama, temizlik, aydınlatma, ısıtma işleri, ilaçlama, hastane temizliği ve bakımı gibi işler bulunmaktadır. Ancak bu sınıfa dahil personelin yapması gereken hizmetler, üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılabilmektedir.

Bu sınıftaki personelin yerine getirdiği hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılması mümkündür. 

Bakmadan Geçme